Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV. JASA TEHNIK - 01.991.691.5-322.000
2CV. VIANDRA WASTHU - 03.198.293.7-323.000
3CV. SUMBER MAKMUR REZEKI - 66.758.479.1-323.000
4CV. Laskar Utama - 03.266.467.4-323.000
5CV. MADANUSA - 01.991.589.1-323.000
6CV. WIDYA KREASI - 01.991.642.8-323.000
7CV. PALM STRUKTUR - 01.550.818.7-323.000
8CV. RANMUJA - 02.576.888.8-322.000
9CV. DENMASS - 01.991.590.9-322.000